Naša spoločnosť ponúka pre (nie len začínajúce) realitné kancelárie balík komplexnej legislatívnej dokumentácie v tomto rozsahu:

 • Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov – s účinnosťou od 25.05.2018, nie je viac potrebné vyhotoviť Bezpečnostný projekt, ale v zmysle §42 zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, sa po novom vyhotovuje tzv. Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov spolu s povinnými prílohami (Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov, Mlčanlivosť, Poverenie výkonom funkcie zodpovednej osoby, Informovaný súhlas od zamestnanca, Informovaný súhlas od zákazníka, Informácia pre dotknuté osoby uverejnená napr. na webovej stránke, atď), v celkovom rozsahu cca 120-140 strán.
 • Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu – vyhotovíme aktuálny, taktiež pre RK priamo zo zákona povinný Program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu v rozsahu cca 50 strán vrátane príloh + súhrn, ktorý uvediete na svojej webovej stránke
 • Reklamačný poriadok – vyhotovíme reklamačný poriadok RK, ktorý môžete uviesť na svojej webovej stránke, v každom prípade je však povinné mať ho na tzv. viditeľnom mieste v office, kde prijímate klientov…
 • Etický kódex – vyhotovíme etický kódex RK, ktorý síce nie je povinný ale jeho zobrazením na webovej stránke alebo v office môžete zvýšiť dôveryhodnosť svojej RK
 • Znenie súhlasu so spracovaním osobných údajov – vyhotovíme odsek textu, ktorý si vložíte do Vašich sprostredkovateľských zmlúv (tzv. povinný súhlas so spracovaním osobných údajov)

V druhom rade ponúkame pre RK dokumentáciu, ktorú je možné využívať v každodennej praxi:

 • vzorové úplné znenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve (byt, dom, pozemok, chata a i.)
 • vzorové úplné znenie kúpnej zmluvy – vlastné zdroje (byt, dom, pozemok, chata a i.)
 • vzorové úplné znenie kúpnej zmluvy – platba hypotekárnym úverom (alebo iným úverom)
 • vzorové úplné znenie nájomnej zmluvy / zmluvy o krátkodobom nájme (byt, dom, garáž a i.))
 • vzorové úplné znenie darovacej zmluvy
 • vzorové úplné znenie zámennej zmluvy
 • vzorové úplné znenie sprostredkovateľskej zmluvy pre sprostredkovateľov – fyzické osoby
 • vzorové úplné znenie sprostredkovateľskej zmluvy pre sprostredkovateľov – právnické osoby
 • vzorové úplné znenie exkluzívnej sprostredkovateľskej zmluvy – fyzické osoby
 • vzorové úplné znenie exkluzívnej sprostredkovateľskej zmluvy – právnické osoby
 • vzorové úplné znenie splnomocnenia
 • vzorové úplné znenie čestného vyhlásenia
 • vzorové úplné znenie obhliadkového protokolu nehnuteľnosti
 • vzorové úplné znenie odovzdávajúceho protokolu nehnuteľnosti
 • vzorové úplné znenie výpovede zmluvy, odstúpenia od zmluvy a dodatku k zmluve
 • vzorové úplné znenie zazmluvnenia maklérov (sprostredkovateľov)
 • + možnosť vyhotoviť zmluvu pre konkrétny prípad Vašej RK alebo inú dokumentáciu v zmysle Občianskeho a Obchodného zákonníka

Nejedná sa o šablónové vzory alebo dokumentáciu stiahnutú z internetu, ktorá nespĺňa literu zákona a na základe doterajších skúseností, neobstojí! Dokumentácia je vypracovaná právne, profesionálne, precízne a zodpovedne tak, aby ju bolo možné ihneď využívať predovšetkým v praxi…


Naše služby ponúkame za veľmi atraktívne ceny, bližšie informácie Vám poskytneme telefonicky na čísle: Slavomír Novák (konateľ) – 0915945708 alebo e-mailom na adrese: snreal@snreal.sk resp. vypĺnením formulára a zadaním konkrétnej požiadavky:

© Copyright 2021 SN real s.r.o. | Designed by VytvorimWEB