0915 945 708

Višňová 11, 080 01 Prešov, SR

SN real, s.r.o.
zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vl. č. 17601/P, oddiel Sro

Sídlo: Višňová 11, 080 01 Prešov, SR

IČO: 36653497
DIČ: 2022217505
IČ DPH: nie je platca DPH
IBAN:SK8111000000002628088334

Konateľ: Slavomír Novák
Tel.: 0915 945 708
Email: snreal@snreal.sk

    © Copyright 2021 SN real s.r.o. | Designed by VytvorimWEB