GDPR (General Data Protection Regulation) je právne záväzná regulácia, ktorá zaviedla úplne nové pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov, a to vrátane vysokých sankcií za ich porušenie. Tým, že tieto pravidlá boli prijaté formou európskeho nariadenia, GDPR sa vo všetkých krajinách Európskej únie uplatnila jednotne a má navyše prednosť pred všetkými európskymi zákonmi o ochrane osobných údajov.

Na území SR je alfou a omegou zákon č.  18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zrušil dovtedajší pôvodný zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý vychádza z GDPR Nariadenia, je základným pilierom pri vyhotovovaní dokumentácie pre Váš subjekt…


V zásade platí, že každý subjekt, ktorý spracúva osobné údaje, je povinný mať, v určitom rozsahu, adekvátnu GDPR dokumentáciu a zároveň prijaté primerané opatrenia.

Oslovte nás a spoločne stanovíme adekvátnu mieru toho, čo by ste ako subjekt mali mať s ohľadom na GDPR.


Bližšie informácie ohľadom GDPR resp. cenovej ponuky, pre váš subjekt, Vám poskytneme telefonicky na čísle: Slavomír Novák (konateľ) – 0915 945 708 alebo nás môžete kontaktovať aj elektronicky: snreal@snreal.sk V prípade, ak nás budete kontaktovať elektronicky (e-mailom), prosíme o uvedenie telefonického kontaktu a kompetentnú osobu, s ktorou môžeme v rámci vašej spoločnosti komunikovať.


Slavomír Novák (konateľ)

© Copyright 2021 SN real s.r.o. | Designed by VytvorimWEB